מפקדה
מפקדת הגדס"ר נותנת לפלוגות הלוחמות שירותים הכרחיים המאפשרים את מילוי תפקידם, בשגרה ובחירום.
המפקדה מורכבת מחיילים תומכי לחימה שאמנם, אינם מוגדרים כלוחמים, אך הם הכוח המניע את הגדס"ר ומאפשר לו את התיפקוד היעיל.

תפקידה של המפקדה שונה בעת שגרה ובעת חירום, כמו גם תנאי עבודתה.
בעת חירום, המפקדה עובדת באופן המאפשר לה לנוע במהירות בעקבות הכוח הלוחם, לתספק ולפנות אותו ולהיערך לעומס עבודה בלא התרעה.

אנשי המפקדה מטפלים בלוחמים, בכלי הנשק ובתחמושת, במזון ובמים, בנגמ"שים ובכלי הרכב ועוד.

פלוגת המפקדה מכילה מספר מחלקות תומכות לחימה. בראש כל מחלקה עומד קצין מקצועי בתחומו או נגד.
המחלקות שישנן במפקדת הגדס"ר הן: חימוש, לוגיסטיקה, רכב, שלישות, מודיעין, קשר, מבצעים, תאג"ד ואמל"ח.
בראש המפקדה עומד מ"פ המפקדה.

© כל הזכויות שמורות לגדס"ר גולני 2011