חברי העמותה ובעלי תפקידים
חברי ועד העמותה
  • יודקה פלד
  • דני הרמן
  • אשר רפפורט 
  • גלי צפריר
  • ניתאי ולנשטיין 

חברי ועדת ביקורת
  • אמנון יגודה 
  • ענבר דניאל
  • רואה חשבון איל דלומי 

מורשי חתימה:
  • שני, 
  • ניתאי ולנשטיין 
  • יוסי בכר

נוספים:
  • עו"ד חגי אברהמי
  • ירון גזית.

© כל הזכויות שמורות לגדס"ר גולני 2011