תרומות
כל סיוע ותרומה שניתן לקבל לצורך המשך הפעילות יתקבל בברכה.
חשבון בנק

עמותת ידידי גדס"ר גולני
בנק-11
סניף-10 סניף ת"א ראשי
מספר חשבון-26410

התרומות לעמותת הגדס"ר מועברות דרך חשבון הבנק של העמותה וכנגד קבלות.
כספי התרומה מיועדים אך ורק למען החיילים עצמם.
הכל בתיאום עם מפקד גדוד הסיור ועל פי פקודות הצבא.

העמותה רשומה מוכרת ומבוקרת ע"י משרד המשפטים ואישור ניהול תקין.

לכל שאלה ובעיה, ניתן לפנות לגזבר העמותה, נתאי ולנשטיין - nittaiw@hwcpa.co.il

© כל הזכויות שמורות לגדס"ר גולני 2011