עמותת הגדס"ר
עמותת הגדס"ר הוקמה ופועלת על ידי מתנדבים. העמותה רשומה מוכרת ומבוקרת ע"י משרד המשפטים ואישור ניהול תקין.
כספי תרומה מועברים דרך חשבון הבנק של העמותה וכנגד קבלות.

כל הפעולות המבוצעות למען החיילים עצמם הן במסגרת הנחיות המג"ד, ובתאום מלא איתו ועל פי פקודות הצבא.

להלן מטרותיה העיקריות של העמותה:
  1. לפעול לשיפור תנאי השירות של חיילי גדס"ר גולני בסדיר ובמילואים.
  2. לסייע לגדס"ר ולטפח ולשמר את מורשת היחידה.
  3. לסייע לחיילים ולמשפחותיהם במעגל הראשון במקרה מוות,אסון ובכל מקרה קשה אחר.
  4. לסייע לגדס"ר ולמשפחות הנופלים בפלוגות השונות בגדס"ר להנציח את הנופלים.

    כל סיוע ותרומה שניתן לקבל לצורך המשך הפעילות יתקבל בברכה:
    חשבון בנק

עמותת ידידי גדס"ר גולני
בנק-11
סניף-10 סניף ת"א ראשי
מספר חשבון-26410

© כל הזכויות שמורות לגדס"ר גולני 2011